Pressemelding: Felles uttalelse om solarier fra de nordiske strålevernsmyndighetene

Tilbake

Publisert 07.03.2007, oppdatert 07.01.2014 10:59

Stikkord: Solarium, Pressemelding

De nordiske strålevernmyndighetene vil begrense UV-stråling fra solarier samt den årlige UV- strålingsdosen til befolkningen.

For å redusere risikoen for hudkreft så mye som mulig, vil de nordiske strålevernmyndighetene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige begrense UV-dosene fra solarier til befolkningen.

Myndighetene i de nordiske landene har derfor foreslått overfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CENELEC, og for solarieprodusenter at det i alle solstudioer må finnes anbefalinger om solingstider og en veggplakat med verneregler og advarselstekst som:

• fokuserer på solingstider som angir hvor lite UV-stråling en person trenger for å bli brun, fremfor hvor mye UV-stråling deres hud tåler før de blir solbrent. Dette gjelder personer som blir lett brune (hudtype III-IV).
• vektlegger at personer som er ømfintlige for sol (hudtype I-II), som aldri blir brune eller ikke blir det uten høy risiko for solbrenthet, ikke skal sole seg i solarium i det hele tatt og at de ikke vil bli brune av disse lav-dose solingstimene.

I norsk regelverk finnes det allerede krav om veggplakat med verneregler.

De nordiske myndighetenes anbefalinger er sammenfallende med anbefalingene i en rapport fra EUs vitenskapelige komité for forbrukerprodukter. I rapporten fastslås det at bruk av solarier for å oppnå og vedlikeholde solbrunhet, enten det skjer med UVB- og/eller UVA-stråling, sannsynligvis øker risikoen for føflekkreft og muligens også melanom i øynene. Særlig viktige er rapportens anbefalinger om at solarier ikke skal være sterkere enn tropisk sol og at unge under 18 år eller solømfintlige personer ikke skal benytte solarier overhodet. EU-kommisjonen har allerede gitt i mandat til CENELEC å inkludere anbefalingene fra vitenskapskomiteen i Europas tekniske sikkerhetsstandard for solarier.

PDF-versjonen av SSIs brev med myndighetenes felles uttalelse

EU kommisjonens pressemelding 6.7.2006: ”Vitenskapelig ekspertgruppe advarer: Ultrafiolett stråling fra solarier øker risikoen for hudkreft” (engelsk)

Myndighetenes tidligere felles synspunkter på solarier.