Uhell med radioaktiv kilde på Rockwool-fabrikk i Danmark

Tilbake

Publisert 20.06.2008, oppdatert 01.11.2013 12:42

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Statens strålevern har blitt orientert av danske myndigheter om et uhell med en radioaktiv kilde på en Rockwool-fabrikk i Vamdrup, ved Kolding. Uhellet skjedde trolig i slutten av mai.

En radioaktiv kilde i utstyr som brukes til fuktighetsmåling av koks er savnet, og må derfor antas å ha blitt alvorlig skadet. Det kan ikke utelukkes at det er kommet radioaktivt stoff i isoleringsprodukter fra fabrikken. Kilden er av moderat styrke og det er lite sannsynlig at kontakt med den vil kunne gi alvorlig personskade. Dette gjelder både for personer som har oppholdt seg tett på kilden i flere dager og hvis stoffene er blitt spredt i isoleringsprodukter.

Statens Institut for Strålebeskyttelse fortsetter å utrede omstendighetene omkring uhellet slik at det kan skapes full klarhet om hvorvidt det er kommet radioaktivt materiale i isoleringsprodukter fra fabrikken, og om produktene kan spores.

Statens Institut for Strålebeskyttelse