Ny veileder om høyspent og magnetfelt

Tilbake

Publisert 05.10.2007, oppdatert 28.05.2014 12:40

Stikkord: Strøm og høyspent

Nettselskapene får stadig oftere spørsmål om magnetfelt nær høyspentanlegg. Strålevernet har i samarbeid med NVE utarbeidet en veileder som redegjør for nettselskapenes oppgaver og plikter når det gjelder opplysninger om magnetfelt.

Dagens forvaltningsstrategi på området innebærer et større fokus på magnetfelt i bygg. Netteierne må her bidra aktivt med faktaopplysninger om forventet magnetfelt i bygg nær nettanlegg, både når det gjelder eksisterende anlegg og ved nyanlegg eller ombygginger. Dette gjelder særlig for areal der barn oppholder seg langvarig, som boliger, skoler og barnehager.

Veilederen er sendt ut til alle landets nettselskap og kan også lastes ned på NVEs nettsider.

Last ned veilederen her.