Savnede radioaktive kilder gjenfunnet

Tilbake

Publisert 07.05.2009, oppdatert 01.11.2013 12:41

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Det er denne uken funnet to radioaktive kilder i forbindelse med sortering av betongavfall ved Hydro Aluminium Sunndal.

Kildene det dreier seg om er to av fire kilder som kom på avveie i forbindelse med riving av brikettsiloer sommeren 2008. To kilder er tidligere funnet ved et skrapjernsmottak i Mo i Rana. De to resterende ble ikke funnet til tross for at det høsten 2008 ble gjennomført søk etter kildene. Denne uken ble altså de to kildene funnet. Etter pålegg fra Strålevernet ble det søkt etter kildene i forbindelse med sorteringen av betongavfallet. Personell med dokumentert strålevernskompetanse og med erfaring med bruk av måleinstrument ble benyttet i søket. Prosessen har skjedd i samråd med Strålevernet. Målinger på stedet viser at doseraten på overflaten av skjermingsbeholderen til den ene kilden er lav  og ingenting tyder på at skjermingsbeholderen er skadet. Kildekapslingen på kilde nr. to var litt mer skadet enn den første, og stålkapslingen var delvis ødelagt slik at blyet innenfor var synlig. Doserater ble målt til 0,5 µSv/t i 1m avstand og 12µSv/t tett ved kilden.
Virksomheten har tatt denne saken alvorlig, og nå viser resultatene seg. Begge kildene er nå tatt hånd om på forsvarlig måte. IFE er kontaktet for videre avhending og deponering av kildene.
Strålevernet har bedt Hydro Aluminium om en skriftlig rapport og den forventes i løpet av morgendagen.

Kilder på avveie er et alvorlig problem og denne saken viser nytten og viktigheten av å lete etter dem. Nedsmelting av en slik kilde kan føre til store problemer og omkostninger både for virksomheten, miljøet og samfunnet.