Nordiske anbefalinger for radon er i tråd med regjeringens strategi for redusert radoneksponering i Norge

Tilbake

Publisert 17.09.2009, oppdatert 28.01.2010 10:52

Stikkord: Radon

De nordiske strålevernmyndighetene kom i går med en felles anbefaling for forebygging og redusering av radon i bolighus.

Den felles nordiske anbefalingen gir full støtte til Statens strålevern, som i 2009 har vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivået alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk.

Regjeringens publiserte i juli i år en strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. Regjeringen har som strategisk mål å arbeide for at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler ligger under gitte grenseverdier og å bidra til å senke radoneksponeringen i Norge så langt ned som praktisk mulig. Denne nasjonale strategien skal gjennomføres i femårsperioden 2009 - 2014.