IAEA safeguards inspeksjon i Norge 8.-12. juni 2009

Tilbake

Publisert 15.06.2009, oppdatert 04.11.2013 13:43

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

I perioden 8.-12. juni gjennomførte IAEA den årlige safeguards inspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller, og hos noen industrivirksomheter som bruker utarmet uran som skjermingsmateriale.

Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og thorium). Inspeksjonen inneholdt blant annet opptelling av ubestrålt nukleært materiale, verifisering av bestrålt brensel i reaktor og lagre for brukt brensel, prøvetaking, og befaring av anleggene.

Målet med IAEAs inspeksjoner er å forvisse seg om at Norge ikke har skjulte aktiviteter med tanke på å lage atomvåpen. Dette gjøres ved både anmeldte inspeksjoner, som hovedinspeksjonen, og uanmeldte inspeksjoner.

Inspeksjonene IAEA foretar i Norge er tilsvarende som de man ønsker å gjennomføre i blant annet Iran og Nord Korea.

Det ble ikke funnet noen avvik ved årets hovedinspeksjon ved IFE eller hos industrivirksomhetene.