WHO lanserer håndbok om radon

Tilbake

Publisert 22.09.2009, oppdatert 10.12.2009 14:42

Stikkord: Radon

Håndboken (WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective) er den første omfattende internasjonale sammenstilling av informasjon og anbefalinger når det gjelder radon og de helsemessige konsekvenser denne radioaktive gassen medfører.

WHO etablerte i 2005 The International Radon Project med over 100 deltakere fra mer enn 30 land. Norge, ved Statens strålevern, har bidratt i dette viktige arbeidet.

Målet med prosjektet var å finne en effektiv strategi for å redusere antall radoninduserte krefttilfeller samt å skape offentlig og politisk bevissthet rundt konsekvensene av langvarig eksponering av radon. Dette internasjonale samarbeidet har tilstrebet en global forståelse for en rekke problemstillinger knyttet til radon i inneluft. Et nøkkelprodukt i The International Radon Project er denne håndboken, som blant annet inneholder detaljerte anbefalinger for reduksjon av helserisiko og forebyggende tiltak.

Håndboken er særlig ment som et hjelpemiddel for de enkelte lands myndigheter i arbeidet med å utvikle nasjonale handlingsprogrammer.

– Det er svært gledelig at Verdens Helseorganisasjon sørger for at ny kunnskap om sammenhengen mellom radoneksponering og lungekreft nå munner ut i konkrete anbefalinger. Her i Norge er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking, sier Per Strand, avdelingsdirektør ved Statens strålevern.

Strålevernet har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon, og anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger og at tiltak bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.
Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivået alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

WHO Handbook on Indoor Radon kan du laste ned her.