Nye solariekurs i februar

Tilbake

Publisert 20.01.2010, oppdatert 20.04.2010 09:56

SolariumHalvparten av norske solarier er for sterke. Det ble avdekket i Strålevernets landsomfattende solariekontroll. Behovet for solarietilsyn er derfor stort ute i kommunene. Kreftforeningen og Strålevernet arrangerer nå tilsynskurs på Hamar og i Kristiansand for alle kommuner i Hedmark/Oppland og på Sørlandet.


Norge er ett av de landene i verden med høyest forekomst av hudkreft pr innbygger, en kreftform som i stor grad også rammer relativt unge mennesker. For å unngå forbrenning og økt risiko for hudkreft, er det svært viktig at strålingen fra solarier ikke overskrider kravene fastsatt i strålevernforskriften.

For ha kontroll med norske solarier er tilsyn derfor helt nødvendig. Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med solariene. Stikkprøvekontroller Statens strålevern utførte i 2008 viste at situasjonen var bedre i kommuner der kommunalt tilsyn var gjennomført. Strålevernet arbeider derfor for å øke kommunenes oppmerksomhet på dette viktig folkehelsearbeidet. Regelmessig tilsyn vil kunne bedre situasjonen i norske solarier og dermed redusere risikoen for forbrenninger og hudkreft.

Kreftforeningen og Strålevernet inviterer nå alle kommuner i Agderfylkene til kommunalt solariekurs i Kristiansand 17. februar. Den 18. februar inviteres alle kommuner i Hedmark og Oppland til kurs på Hamar. Tidligere er det arrangert kurs i Tromsø for de tre nordligste fylkene. Andre landsdeler står for tur i tiden som kommer.

Solariekurset vil gi opplæring i hvordan gjøre tilsyn med solarier. Det vil også bli en praktisk gjennomgang på et nærliggende solstudio. Strålevernet håper at felles kurs i ulike landsdeler vil kunne bidra til mer samarbeid om solarietilsyn mellom kommunene. Kurset holdes av forsker Lill Tove Nilsen fra Statens strålevern og er gratis.


For informasjon og påmelding, se invitasjonsbrev:
- Rogaland, Aust- og Vest-Agder
- Hedmark og Oppland