Rapport fra tverrsektoriell arbeidsgruppe om radon

Tilbake

Publisert 21.01.2010, oppdatert 27.09.2010 19:11

Nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge er basert på en rapport fra en tverrsektoriell arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet i perioden 2007 – 2009. Les hele nyheten og rapporten på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.