Radioaktivt materiale påvist ved firmaet Norsk Metallretur

Tilbake

Publisert 15.02.2010, oppdatert 16.02.2010 12:55

Statens strålevern mottok melding i midten av januar om at radioaktivt materiale var påvist ved firmaet Norsk Metallretur i Stavanger. Materialet viste seg å være radioaktive helikoptermotordeler som Sola videregående skole hadde levert fra seg.

Radioaktive deler fra et helikopter funnet ved firmaet Norsk Metallretur (Foto: IVAR IKS)

Radioaktive deler fra et helikopter funnet ved firmaet Norsk Metallretur (Foto: IVAR IKS)

I ettertid er det også blitt funnet tilsvarende radioaktive deler ved flymekanikerlinja ved Skedsmo videregående skole og mye tyder på at de videregående skolene i Bardufoss og Bodø også har slike deler. Opplysninger Statens strålevern har mottatt tyder på at delene kommer fra helikoptre av typen UH-1B som skolene har fått fra Forsvaret. Helikopterdelene, i første rekke motordeler påvist så langt, har blitt benyttet i undervisningssammenheng. Det er utført målinger av strålenivået ved de videregående skolene i Sola og på Skedsmo.

Strålevernet går ut fra at radioaktiviteten kommer fra støpegods som inneholder en magnesium – thoriumlegering som er kjent å ha blitt benyttet i jetmotorer til mindre privatfly, helikoptre og tanks. På bakgrunn av de opplysningene Strålevernet foreløpig har om situasjonen er det ikke noe som tyder på at motordelene har representert noen vesentlig helsefare for lærere eller elever ved flymekanikerlinjene eller for tidligere vedlikeholdspersonell i Forsvaret.

Statens strålevern har pålagt Forsvaret å gi detaljerte opplysninger om de aktuelle helikopterdelene, i hvor stor grad slikt materiale er blitt benyttet i Forsvaret og rutiner for avhending av denne type materialer. Videre har Strålevernet pålagt de aktuelle videregående skolene å gi opplysninger som er relevante i forhold til vurderinger av persondoser og videre håndtering av de radioaktive delene.

Kontaktperson Statens strålevern: Sindre Øvergaard, tlf 67 16 26 96