Samarbeidsprogram mellom Statens strålevern og rumenske strålevernsmyndigheter

Tilbake

Publisert 15.02.2010, oppdatert 15.02.2010 16:30

Den rumenske strålevernmyndigheten og Statens strålevern har besluttet å etablere et IAEA (International Atomic Energy Agency) Extra Budgetary Programme (EBP) på atomsikkerhet i Romania.
Programmet tar sikte på å redusere risikoen for atomulykker og å styrke beredskap og krisehåndtering. 85 % av finansieringen kommer fra tilskudd fra Innovasjon Norge. De resterende 15 % bidrar Romania. Budsjettrammen er på 4 120 000 Euro.
Les mer på våre engelske nettsider.