Bekymret over økt misbruk av laserpekere

Tilbake

Publisert 22.02.2010, oppdatert 22.02.2010 15:04

Stikkord: Laser og lys

Luftfartstilsynet melder om en rekke farlige episoder hvor piloter blendes av laserpekere. Strålevernet ser med stor bekymring på utviklingen og har foreslått betydelig strengere restriksjoner i ny strålevernforskrift.

Strålevernet deler Luftfartstilsynets bekymring over økningen i misbruk av laserpekere som skaper farlige situasjoner. Kraftige laserpekere som rettes mot personer kan også forårsake øyeskade hvis den treffer øyet direkte.


Den siste tiden har Strålevernet tatt kontakt med flere forhandlere for å orientere om regelverket. Forhandlere skal påse at laserpekere er riktig konstruert og merket og oppfordres også til å påse at kunder får med bruksanvisning med opplysninger om sikker bruk.
En del forhandlere har etter dette skjerpet inn sin praksis, og noen har funnet at de skal slutte å selge sterke laserpekere.


Det er etter nåværende forskrift forbudt å bruke sterke laserpekere mot mennesker. Strålevernet har foreslått betydelig strengere restriksjoner i innspill til ny strålevernforskrift. Dette gjelder laserpekere som er så sterke at de kan forårsake øyeskade ved direkte treff av personer, og dessuten risiko for blending. Styrken tilsvarer mer enn 5 milliWatt (mW), og disse laserne er klassifisert i risikoklasse 3 B eller 4, ifølge internasjonal standard.


Alle lasere skal merkes etter europeisk laserstandard. Ut fra forslag til ny forskrift skal Strålevernet godkjenne all besittelse og bruk av laserpekere klasse 3 B og 4, og vil dessuten sette vilkår som gjør det ulovlig å bruke disse laserne til annet enn spesifiserte, nyttige formål.

Laserpeker. Foto: Statens strålevern.

Laserpeker. Foto: Statens strålevern.