Nytt solariekurs på Østlandet

Tilbake

Publisert 24.02.2010, oppdatert 24.02.2010 14:51

Stikkord: Solarium

Solarietilsyn (Foto: Statens strålevern)Halvparten av norske solarier er for sterke. Det ble avdekket i Strålevernets landsomfattende solariekontroll. Dette viser stort behov for solarietilsyn i kommunene. Nå arrangerer Kreftforeningen og Strålevernet nok et tilsynskurs, denne gangen i Tønsberg. Kommunene i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, samt Oslo, inviteres til å være med.

Norge er ett av de landene i verden med høyest forekomst av hudkreft pr innbygger, en kreftform som også rammer relativt unge mennesker. For å unngå forbrenning og økt risiko for hudkreft, er det svært viktig at strålingen fra solarier ikke overskrider kravene fastsatt i strålevernforskriften.

Tilsyn er helt nødvendig for å ha kontroll med norske solarier. Kommunene har ansvar for å føre solarietilsyn. Stikkprøvekontroller Statens strålevern utførte i 2008 viste at situasjonen var bedre i kommuner der kommunalt tilsyn var gjennomført. Strålevernet arbeider derfor for å øke kommunenes oppmerksomhet på dette viktig folkehelsearbeidet. Regelmessig tilsyn vil kunne bedre situasjonen i norske solarier. Dette kan bidra til å redusere risikoen for forbrenninger og hudkreft.

Strålevernet i samarbeid med Kreftforeningen inviterer nå Oslo og kommunene i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold til kommunalt solariekurs i Tønsberg 24. mars. Tidligere er det arrangert kurs for Nord-Norge, Sør- og Sørvestlandet og Hedmark/Oppland. Strålevernet tar sikte på å arrangere kurs i andre landsdeler fremover.

Solariekurset vil gi opplæring i hvordan gjøre tilsyn med solarier. Det vil også bli en praktisk gjennomgang på et nærliggende solstudio. Strålevernet håper at felles kurs i ulike landsdeler vil kunne bidra til mer samarbeid om solarietilsyn mellom kommunene. Kurset holdes av forsker Lill Tove Nilsen fra Statens strålevern og er gratis.

For informasjon og påmelding, se invitasjonsbrev.