Solkjede anmeldt av Strålevernet

Tilbake

Publisert 26.02.2010, oppdatert 26.02.2010 13:48

Stikkord: Solarium

MegaSun Norge AS er anmeldt av Strålevernet for å ha holdt forbudte solarier av typen MegaSun 4000 Super åpne for publikum. Etter tilsyn ble solariene vedtatt umiddelbart stengt på grunn av høy risiko for solforbrenning og helseskade.

Ved tilsyn ved et MegaSun solstudio på Lillestrøm i november, ble det vedtatt umiddelbar stengning av solarier av typen MegaSun 4000 Super. I desember ble godkjenning av denne solariemodellen trukket. Nytt tilsyn i januar avdekket at de forbudte solariene likevel hadde vært holdt åpne for publikum.


Kontrollmålinger av solarier av denne typen viser at UV-strålingen er langt over grenseverdiene og medfører høy risiko for solforbrenning og helseskade. Derfor er solariemodellen trukket fra det norske markedet.


Strålevernet ser alvorlig på at solkjeden ikke retter seg etter gjeldende regelverk og de vedtak som er fattet i medhold av regelverket. Strålevernet har nå politianmeldt MegaSun Norge AS.