IAEA – Forslag til nye internasjonale Basic Safety Standards (BSS)

Tilbake

Publisert 08.04.2010, oppdatert 08.04.2010 15:45

Forslaget til nye internasjonale grunnleggende strålevernstandarder har nå blitt sendt ut på høring til medlemslandene i IAEA.

Dette forslaget til BSS stemmer i stor grad overens med den utgaven av BSS som har blitt utarbeidet parallelt i EU-kommisjonen som et forslag til EURATOM-direktiv.
Vesentlige nyheter er tilpasning til den internasjonale strålevernkommisjonens (ICRP) anbefalinger fra 2007, regler om naturlig stråling og friklassifisering av radioaktivt materiale som er brukt eller oppstått i virksomheter med ioniserende stråling.

Interessenter i Norge er velkomne til å sende inn synspunkter på forslaget til Strålevernet. Frist for innsending er 10. mai 2010.

Forslaget finnes på IAEAs hjemmeside.

E-post til Strålevernet: nrpa@nrpa.no