Ny stråleverninfo - Reviderte og nye nasjonale referanseverdier for røntgendiagnostiske undersøkelser per 2010

Tilbake

Publisert 28.04.2010, oppdatert 30.04.2010 10:40

Statens strålevern har revidert de nasjonale referanseverdiene gitt i Veileder 5b samt etablert referanseverdier for 10 nye undersøkelser. Revideringen/etableringen er basert på nye nasjonale dosefordelinger innhentet i tidsperioden 2006–2009. Referanseverdiene er gjort gjeldende fra 27. april 2010.

StrålevernInfo 2:2010 - Reviderte og nye nasjonale referanseverdier for røntgendiagnostiske undersøkelser per 2010