Styrket vern mot kunstig optisk stråling

Tilbake

Publisert 28.04.2010, oppdatert 29.04.2010 15:17

Øyvevern ved bruk av laser. Foto: Strålevernet.Arbeidsdepartementet har nå fastsatt ny forskrift om kunstig optisk stråling på arbeidsplassen. Den vil regulere arbeidstakeres eksponering for stråling blant annet fra sveising, laser og blått lys brukt ved herding av tannmaterialer og skal håndheves av Arbeidstilsynet.
Den nye forskriften pålegger arbeidsgiver å gi berørte arbeidstakere nødvendig informasjon og opplæring, samt tilbud om helseundersøkelse ved overeksponering. Strålevernet mener dette vil bety bedre strålevern på arbeidsplassen og ønsker forskriften velkommen.