Radonsperre kan førebyggje kreft

Tilbake

Publisert 04.05.2010, oppdatert 21.06.2010 16:40

- Kvart år medverkar radon til at om lag 300 døyr av lungekreft i Noreg. Nye byggjereglar skal skåne folk frå den helseskadeleg radongassen, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Les meir på nettsidene til kommunal- og regionaldepartementet.