Norsk-britisk nedrustningsprosjekt presenteres ved Tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen i New York

Tilbake

Publisert 05.05.2010, oppdatert 05.05.2010 15:32

Tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen i New York åpnet mandag denne uken, og tirsdag holdt Norge sitt åpningsinnlegg ved statssekretær Gry Larsen. I sitt innlegg introduserte Norge et forskningsprosjekt for verifikasjon av nedrustning av kjernevåpen, som Strålevernet har vært koordinator for. Målsettingen er at andre land skal følge Storbritannias og Norges initiativ på dette området. Slik vil land uten kjernevåpen kunne gis en større rolle i det internasjonale nedrustningsarbeidet.

Storbritannia og Norge har gjennom 4 år samarbeidet om å konkretisere hvilke utfordringer vi står ovenfor når det gjelder å verifisere demonteringen av verdens kjernevåpenarsenal. Den første bilaterale øvelsen, som testet ulike typer teknikker og utstyr for nedrustningsinspeksjoner, ble gjennomført sommeren 2009, og resultatene av dette arbeidet skal nå rapporteres til FN, under oppfølgingen av Ikkespredningsavtalen som gjennomgås for 8. gang i New York.
 
Arbeidet er banebrytende i den forstand at et land med kjernevåpen aldri har samarbeidet med et land uten kjernevåpen om slike problemstillinger tidligere, og det er således helt nye tekniske og juridiske utfordringer man stilles ovenfor. Samarbeidet skal presenteres i et seminar som avholdes 13. mai av britiske og norske eksperter. Prosjektet støtter opp under den norske regjeringens målsetning om en tryggere verden fri for atomvåpen.
 

Pressemelding fra UD: Statssekretær Larsen i FN om ikkespredningsavtalen for atomvåpen