Ulykke med radioaktiv kilde i India

Tilbake

Publisert 06.05.2010, oppdatert 01.11.2013 11:30

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Den 7. april 2010 fikk indiske strålevernmyndigheter varsel fra et sykehus i New Dehli om en pasient med symptomer på stråleskade. Pasienten var eier av en skraphandel på Mayapuri market, som er et skraphandelsmarked i New Dehli.

Representanter fra indiske myndigheter rykket ut til markedet for å måle. De identifiserte raskt 8 fragmenter fra en større strålekilde hos den aktuelle skraphandelen. I løpet av de neste dagene ble ytterligere fragmenter fra den samme kilden funnet flere steder på Mayapuri-markedet og flere personer ble brakt til sykehus. I følge indisk media er strålekilden identifisert til å være en 40 år gammel kobolt-60 kilde fra universitet i New Dehli. Kilden ble solgt til skraphandel i slutten av mars.

Søk etter fragmenter fra koboltkilden har nå pågått i flere uker. Det er så langt funnet 112 fragmenter fra kilden. De fleste av fragmentene ble funnet spredt blant annet skrapmetall. Noe har trolig også blitt distribuert utenfor skraphandelsmarkedet (Mayapuri) og noe også utenfor New Dehli.

27. april døde en av pasientene av multiorgansvikt. I følge indiske media er til sammen 11 personer brakt til sykehus, hvorav tilstanden er alvorlig for minst 2 av disse.

Både IAEA og WHO har tilbudt assistanse, noe indiske myndigheter har avslått.

Ulykken har foreløpig fått alvorlighetsgraden 4 på den internasjonale INES-skalaen, som betyr ulykke med lokale konsekvenser. Det er flere år siden det har vært en ulykke med en tilsvarende alvorlighetsgrad med en radioaktiv kilde.

Strålevernet følger saken gjennom IAEA og i indiske media.


Pressekontakt: Avdelingsdirektør Per Strand, tlf : 901 13 898