Unikt norsk-britisk nedrustningsprosjekt presenteres

Tilbake

Publisert 12.05.2010, oppdatert 12.05.2010 15:20

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

For første gang presenteres resultater fra det norsk-britiske verifikasjonsprosjektet for nedrustning av kjernevåpen i  FN i New York torsdag 13. mai. Strålevernet har vært koordinator for prosjektet og deltar i presentasjonen.

Det norsk-britiske verifikasjonsprosjektet er unikt da det er første gang en kjernevåpenstat, Storbritannia, og en ikke-kjernevåpenstat, Norge, samarbeider om utvikling av ny teknologi, metoder og prosedyrer for å verifisere at nedrustning av kjernevåpen finner sted. Nedrustning er et viktig element i  ikke-spredningsproblematikken. Initiativet er utarbeidet av norske og britiske forskningsinstitusjoner, og støttes av det norske Utenriksdepartement og det britiske forsvarsdepartement.


Seminaret er åpent for media.


Mer informasjon finnes på den norske FN-delegasjonens nettside