Interphonestudien publisert

Tilbake

Publisert 18.05.2010, oppdatert 02.01.2014 15:47

Stikkord: Mobiltelefoner, Mobil og trådløst

Verdens helseorganisasjons (WHO) store studie om risikoen for å utvikle hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon, er nå publisert. Norge er ett av 13 land som står bak den såkalte Interphonestudien. Studien viser ingen økt risiko ved 10 års mobilbruk. Derimot viser den en mulig økt risiko for de som snakker mest i mobiltelefon.

Bruk av mobiltelefon har økt dramatisk i mange land siden introduksjonen på midten av 1980-tallet. Den utvidete bruken av denne teknologien har vært forbundet med bekymring rundt mulige helseeffekter, deriblant hjernesvulst.

 

Interphonestudien ble initiert av WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC (International Agency for Research on Cancer) i 2000 som en internasjonal case-control studie med 13 deltakende land fra hele verden. Målet var å undersøke om bruk av mobiltelefon gir økt risiko for utvikling av hjernesvulst. Interphone er den til nå største studien i sitt slag. Den omfatter også det høyeste antall personer som har brukt mobiltelefon i minst 10 år.

 

For alle deltakerne samlet viser studien en redusert risiko for utvikling av hjernesvulst blant brukere av mobiltelefon sammenlignet med ikke- brukere. Årsaken kan være skjevheter i materialet eller andre metodiske svakheter. Det ble ikke funnet noen økt risiko ved 10 års bruk eller mer. Derimot viser studien en mulig økt risiko for de som har snakket flest timer i mobiltelefon, altså storbrukerne. Hos disse så man en økt forekomst av svulster på den siden av hodet de rapporterte at de som regel brukte telefonen. 

Strålevernet ser på denne studien som viktig. Imidlertid kan vi ikke trekke noen konklusjon på grunnlag av én studie, der funnene i tillegg ikke er entydige og det er metodiske svakheter. Strålevernet anbefaler fortsatt forsiktighet ved bruk av mobiltelefon:

  • Bruk håndfriutstyr. 
  • Hold mobiltelefonen vekk fra kroppen under samtale.
  • Sørg for å ha god dekning. 
  • Bruk sms.

Les pressemeldingen til IARC og WHO om Interphonestudien.