Transportfartøy for brukt atombrensel sunket ved Kolahalvøya

Tilbake

Publisert 08.06.2010, oppdatert 23.09.2010 10:51

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker

Skipet Severka, et tidligere transportfartøy for brukt atombrensel, sank under arbeid med opphugging ved verftet Poliarny, no 10, ved byen Aleksandrovsk på Kolahalvøya i slutten av mai.
Alt brukt brensel og avfall skal være fjernet før skipet sank, i henhold til muntlige opplysninger fra Rosatom (det russiske atomenergibyrået). Uhellet skjedde under oppdeling av skipet, og verftet planlegger heving. Direktøren ved verftet bekrefter at fartøyet gikk ned på verftets nettsider. Roshydromet (russiske myndigheters marine overvåkingsinstans) har ikke rapporter om forhøyede målinger i området i hht verftets hjemmesider.