Fjerning av brukt reaktorbrensel fra Andrejevbukta

Tilbake

Publisert 16.06.2010, oppdatert 23.09.2010 10:50

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker

Fra russisk side har man nå startet arbeidet med fjerningen av brukt brensel fra den tidligere militære servicebasen for Nordflåtens reaktordrevne fartøyer.

Statens strålevern har vært kjent med at dette arbeidet skulle starte opp i sommer, og har derfor hatt dialog med ulike russiske myndigheter for å bli orientert om arbeidet og om risiko-, miljø- og konsekvensvurderinger. Arbeidet blir gjennomført og finansiert av Russland alene, og er ikke en del av det bilaterale- eller internasjonale samarbeidet som også pågår i Andrejevbukta.

 

62 beholdere med brukt brensel skal fjernes i denne omgang. Russland ønsker å fjerne disse beholderne fordi de står i veien for bygging av en bygning som må til for å kunne fjerne resten av brenselet fra tankene. Den største utfordringen, å fjerne brenselet som er nede i tankene, vil etter planen kunne starte i 2014-2015, i følge det russiske atomenergibyrået Rosatom. Beholderne som russerne nå er i gang med å fjerne utgjør ca. 1-2 % av den totale mengden brukt brensel på området.

 

Brenselet som skal fjernes i sommer, skal fraktes med transportskip fra Andrejevbukta til servicebasen Atomflot ved Murmansk. Derfra vil det bli transportert med tog til gjenvinningsanlegget i Majak i Syd-Ural.

 

Norske myndigheter ble i fjor vår orientert om de russiske planene. Fra norsk side har man ønsket informasjon om det planlagte arbeidet, og hvilke miljø- og sikkerhetsvurderinger som er lagt til grunn for at arbeidet utføres på en betryggende måte. Strålevernet har lagt vekt på at risikoen for eventuellt uhell bør reduseres mest mulig. Samtidig har det vært nært samarbeid mellom norske og russiske strålevernsmyndigheter i utarbeiding av retningslinjer for håndtering og sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel Andrejevbukta.

 

Håndtering og fjerning av brukt kjernebrensel er en risikofylt prosess. Prosjektet er godkjent av russiske strålevernsmyndigheter. Norske myndigheter har fått informasjon om gjennomføring av prosjektet og hvilke risikoforhold som er  vurdert i planleggingen av arbeidet. Det er russiske myndigheter som har ansvaret for sikkerheten ved arbeidet.

 

På møte med russiske strålevernsmyndigheter i Moskva i begynnelsen av juni ble Strålevernet orientert om at arbeidet med fjerning av brukt brensel var igangsatt.

 

Andrejevbukta ligger ca. seks mil fra den norsk-russiske grensen, og var fra 1960-tallet en militær servicebase for Nordflåtens reaktordrevne fartøyer. Ved anlegget er det lagret brukt reaktorbrensel fra ca. 100 atomubåter, samt store mengder annet fast og flytende radioaktivt avfall. Etter at driften ved anlegget opphørte på 1980-tallet, har det vært minimalt vedlikehold og deler av området er sterkt forurenset.


Kontaktperson: seksjonssjef Ingar Amundsen, tlf. 920 46 233