Skjerpet forvaltning av laser- og lysbehandling

Tilbake

Publisert 21.06.2010, oppdatert 29.06.2010 15:22

Lysbehandling (Foto: Statens strålevern)Statens strålevern skjerper sin forvaltning av laser- og lysbehandling for å øke pasientenes sikkerhet.
For å betjene lysbehandlingsutstyr må man nå være helsepersonell med spesiell utdanning og opplæring.  Ansvarlig lege eller tannlege må befinne seg på behandlingsstedet ved bruk av laser klasse 4 på henholdsvis kropp og i munnhule.

Strålevernet har i samråd med Statens helsetilsyn gjennomgått sin forvaltningspraksis av laser- og lysbehandling. Bakgrunnen er at Strålevernet stadig mottar meldinger om uønskede hendelser i forbindelse med laser- og lysbehandling og manglende kompetanse hos personellet som utfører behandlingen.

 

Strålevernet har lenge vært opptatt av pasientsikkerhet og gode behandlingsprosedyrer i forbindelse med blant annet hudforbedring, tatoveringsfjerning og fjerning av uønsket hårvekst med laserutstyr eller intenst pulset lys (IPL). Derfor er det gjennomført undersøkelser av behandlingssteder som utfører  slik behandling. Den hyppigste mangelen som avdekkes, er manglende kompetanse hos personellet som utfører behandlingen.

Derfor er tolkingen av kravene gitt i strålevernforskriften skjerpet. I Veileder 8 er følgende forandringer gjort:

  • Ansvarlig lege eller tannlege ved behandling med lasere klasse 4, må befinne seg på stedet der behandlingen foregår. Legen/tannlegen bør kunne delta i diagnostisering eller behandling på behandlingsstedet innen en time. For de mindre farlige laserne (laserklasse 3B) er anbefalingen som før, at tidsrammen er innen en arbeidsdag, og at det lages skriftelige rutiner for å få overeksponerte personer undersøkt av øyelege i løpet av 24 timer.
  • Å bruke medhjelper til å betjene lysbehandlingsutstyr kan ikke ansees å oppfylle forskriftens krav. Hudpleiere, kosmetologer og lignende personell kan ikke lenger utføre behandling med sterke optiske kilder som laserklasse 3B eller 4 eller IPL. For å betjene lysbehandlingsutstyr må man være helsepersonell med spesiell utdanning og opplæring.

Veiledning (nr 8) til strålevernforskriften finnes her.