Beredskapsenhetens laboratorium på Svanhovd akkreditert i 10 år

Tilbake

Publisert 24.06.2010, oppdatert 24.06.2010 10:31

Stikkord: Atomberedskap

Innveiing av prøve til analyse. Foto: Statens strålevern.I juni 2000 ble beredskapsenhetens laboratorium for måling av radioaktivitet akkreditert som et av de første i Norge. I dag, 10 år senere, kan vi se tilbake på nesten 3000 kvalitetssikrede analyser innenfor forskjellige nasjonale overvåkingsprogrammer.

Beredskapsenhetens målelaboratorium ble akkreditert etter internasjonal standard i juni 2000. Å være akkreditert innebærer å etablere et system som setter en rekke krav til kvalitet og dokumentasjon på målinger. Laboratoriet forplikter seg til bl.a. tilsynsbesøk, å delta på årlige internasjonale sammenligningsprøvinger (SLP) og å gjennomgå revisjoner. De siste års SLPer viser at laboratoriet er blant de beste i Europa med hensyn til presisjon og kvalitet på målingene som blir utført.

 

Tidligere denne uken hadde enheten et nytt tilsynsbesøk av Norsk akkreditering*. Norsk akkreditering hadde med seg en teknisk ekspert fra Risø DTU i Danmark, og sammen bedømte de kvaliteten ved laboratoriet. Konklusjonen etter to dager med kontroll ble en videreføring av akkrediteringen og en ny gjennomgang ved enheten i 2012.

 

* Norsk Akkreditering er det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering. Det er en upartisk og uavhengig organisasjon, etablert som forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet.