Nye publikasjoner fra Strålevernet

Tilbake

Publisert 05.07.2010, oppdatert 05.07.2010 10:20

StrålevernInfo 6:2010: Globalt initiativ for å hindre nukleær terrorisme
Kampen mot nukleær og radiologisk terrorisme – at noen skal sprenge et kjernevåpen eller spre radioaktivt materiale som en «skitten bombe» som terrorhandling – er en av de mest alvorlige truslene mot internasjonal sikkerhet. Det globale initiativet for å hindre nukleær terrorisme er et norskstøttet initiativ som er direkte rettet mot bekjempelse av terrorisme fra ikke-statlige aktører. Strålevernet følger opp norske tiltak, blant annet i Kasakhstan, og verifiserer at de gjennomføres og fungerer etter hensikten.
Les hele publikasjonen (PDF-fil).

StrålevernInfo 5:2010: Fjerning av brukt reaktorbrensel fra Andrejevbukta
Andrejevbukta, ca. seks mil fra den norsk-russiske grensen, var fra 1960-tallet en militær servicebase for Nordflåtens reaktordrevne fartøyer. Ved anlegget er det lagret brukt reaktorbrensel fra ca. 100 atomubåter, samt store mengder annet fast og flytende radioaktivt avfall. Etter at driften ved anlegget opphørte på 1980-tallet, har det vært minimalt vedlikehold og deler av området er sterkt forurenset. Russland har nå startet arbeidet med å fjerne brukt brensel fra Andrejevbukta.
Les hele publikasjonen (PDF-fil).