Europas strålevernsjefer møttes i Oslo

Tilbake

Publisert 06.07.2010, oppdatert 06.07.2010 09:55

HERCA-logoHERCA, ”Heads of European Radiation Protection Competent Authorities”, som i perioden 2008 – 2011 ledes av Strålevernets direktør Ole Harbitz, hadde sitt femte plenumsmøte i Oslo 30. juni – 1. juli.

I tillegg til å skape et nettverk mellom myndighetene på strålevernområdet i Europa er hensikten med dette forumet å lære av hverandres ”best practices” og å utvikle felles syn på viktige problemstillinger hvor ytterligere harmonisering av regelverk og praksis behøves.


På dagsorden denne gangen var blant annet:

  • Et felles ”dosepass” som skal sikre at arbeidstakere som krysser landegrenser for å jobbe ikke mottar stråledoser som overstiger årlig grenseverdi.
  • Samarbeidet med de største produsentene av CT-maskiner for å motivere til økt fokus på å holde stråledosene nede.
  • Kriterier for når pasienter som er behandlet med store doser radioaktivitet bør utskrives etter sykehusopphold.
  • Resultater fra felles overvåkning av stråledosene fra medisinsk diagnostikk i de europeiske landene.
  • Felles holdning til bruk av røntgenutstyr i passasjerkontroll.
  • Forsøk på å harmonisere kriterier for beredskap og respons etter atomulykker og hendelser.

 

EU-kommisjonen deltar også på HERCA-møtene. Det bidrar til at vi ikke dublerer arbeid som kommisjonen best tar seg av, og at vi får innspill til områder hvor det er ønskelig at HERCA bidrar.

 

HERCA ble startet etter et initiativ fra den franske strålevernmyndigheten Autorité de Sûreté Nucléaire i 2007.