Strålevernet har deltatt i europeisk øvelse

Tilbake

Publisert 09.07.2010, oppdatert 09.07.2010 11:12

Torsdag 8. juli deltok Statens strålevern i en europeisk øvelse (EURDEP) i utveksling av måledata fra nasjonale varslingsnettverk for måling av radioaktivitet i luft.

EURDEP er et samlebegrep for utveksling av data fra målenettverk i Europa. EURDEP består av et dataformat, spesifikasjon for hvordan utvekslingen skal foregå, samt en egen webside hvor dataene presenteres. For EU-land er utvekslingen regulert gjennom direktiver. Strålevernet har underskrevet en intensjonsavtale med European Commission Joint Research Centre (JRC) og rapporterer måledata fra vårt eget målenettverk (Radnett) i EURDEP. Dette gir Strålevernet tilgang på sanntids måledata fra de europeiske deltakerlandene.

 

Øvelsesscenarioet var en ulykke på et tysk kjernekraftverk med radioaktivt utslipp til atmosfæren. Hovedformålet med Strålevernets deltakelse i øvelsen var å trene bruken av den sentrale websiden for EURDEP måledata (websiden har begrenset tilgang).

 

Skjermbilde fra EURDEP

Skjermbilde fra EURDEP


Skjermbilde fra EURDEP under øvelsen. Prikkene viser målestasjonene i
nettverket.

 

Radnett
Statens strålevern har ansvaret for det landsdekkende nettverket av målestasjoner som kontinuerlig måler radioaktiviteten i omgivelsene. Formålet er å gi et tidlig varsel i tilfelle et radioaktivt utslipp rammer Norge. Statens strålevern legger fortløpende ut måledata fra Radnett på nettstedet radnett.nrpa.no. Dataene oppdateres en gang i timen, og viser målinger utført siste 24 timer samt grafisk visning av målinger utført siste måned og siste år.
http://radnett.nrpa.no/