Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr

Tilbake

Publisert 20.07.2010, oppdatert 20.07.2010 09:46

Stikkord: Sommerovervåking

Sau. Foto: Martin Blom.Resultatene av sommerens første målinger av radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk foreligger nå. Resultatene så langt viser ingen store endringer i forhold til samme tidspunkt i fjor, men det er foreløpig for tidlig å trekke konklusjoner med hensyn på utviklingen utover sommeren og høsten.

Overvåkningsprogrammet måler konsentrasjoner av radioaktivt cesium, som fortsatt finnes i norsk utmark som et resultat at Tsjernobyl-ulykken i 1986, i besetninger fra Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. Overvåkningen har som formål å indikere forventede nivåer av radioaktivt cesium i dyr på utmarksbeite slik at eventuelle tiltak kan settes i verk dersom det er nødvendig å redusere radioaktivitetsnivået i dyr før slakting.

 

Det er fortsatt for tidlig i sesongen til å kunne gi noen prognose for nivåene senere i år, men det finnes foreløpig ikke noe grunnlag for å tro at konsentrasjonene av radioaktivt cesium i melk i år kommer til å bli drastisk forskjellig fra i 2009. Det ble ikke målt konsentrasjoner som overskred grenseverdien for melk på 370 becquerel per liter i fjor. Neste rapport, som kommer ut i august, vil kunne gi en bedre indikasjon på utviklingen av radioaktivitetsnivået i 2010.

 

Siden sopp kan inneholde mye radioaktivt cesium, vil år med gode soppforekomster være av stor betydning for overføring av radioaktivt cesium til bl.a. husdyr på utmarksbeite. Soppsesongen starter for alvor i slutten av juli og begynnelsen av august. Tidligere års erfaringer har vist at store soppforekomster vil raskt gi økte nivåer av radioaktivt cesium i kjøtt og melk hos utmarksbeitende dyr.