Radonmålinger

Tilbake

Publisert 23.07.2010, oppdatert 05.08.2010 09:34

Stikkord: Radon

Strålevernet har i løpet av sommeren fått henvendelser fra misfornøyde kunder som har kjøpt radonmålinger fra dørselgere. Måling av radon i inneluft med sporfilm tilbys av mange private aktører på kommersiell basis. Som et tilbud til publikum fører Statens strålevern en liste over foretak som tilbyr tjenester innen radonmåling.

Listene er basert på foretakenes egenrapportering. Per i dag eksisterer det ingen egen godkjenningsordning for foretak som opererer i radonbransjen, men Strålevernet er opptatt av at det finnes en velfungerende radonbransje som er bygget på kunnskap og kvalitet. Henvendelsene Strålevernet har fått gjelder ikke firma som står på denne lista.
 
Ulike typer tjenester tilbys og prisene kan variere, så det anbefales at man setter seg inn i dette og sammenligner tilbudene.

Strålevernet gjør også oppmerksom på at radonmåling bør gjennomføres med sporfilm over minst to måneder i vinterhalvåret, innenfor perioden midten av oktober til midten av april.