Øving ved skipsverft i Russland

Tilbake

Publisert 28.07.2010, oppdatert 23.09.2010 10:32

Statens strålevern deltek saman med Sverige, Finland og USA som observatør på ei øving ved Nerpa skipsverft i Murmansk 28. og 29. juli. Formålet er å vurdere konsekvensar og krisehandteringa ved ei atomulykke i Nordvest-Russland. Som ein del av øvinga vart det også gjennomført ei bilateral og internasjonal varslingsøving som Strålevernet deltek på.


Scenarioet i øvelsen er utslepp av radioaktivitet frå ein utrangert ubåt som ligg til kai ved skipsverftet.


Øvinga vert gjennomført som ein del av EPPR-samarbeidet (Emergency Prevention, Planning and Response) under Arktisk råd.


Baser for den russiske marine og atomisbrytarflåten i nærområda til Noreg

Baser for den russiske marine og atomisbrytarflåten i nærområda til Noreg