Nye publikasjoner fra Strålevernet

Tilbake

Publisert 30.07.2010, oppdatert 30.07.2010 13:35

Estimerte kostnader forbundet med radonmålinger og radontiltak i barnehager, skoler og boliger i Norge (StrålevernRapport 2010:6 )
Rapporten inneholder en kostnadsanalyse som studerer effektene av nye radongrenseverdiene, både for barnehager, skoler og utleieboliger, men også for norsk boligmasse generelt.
Les hele rapporten.


Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2008-2009 (StrålevernRapport 2010: 5)
Rapporten omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiacmåletjeneste i 2008 og 2009.
Les hele rapporten.