Skogbrannene i Russland

Tilbake

Publisert 06.08.2010, oppdatert 06.08.2010 14:44

Norske og utenlandske medier opplyser at russiske myndigheter har advart om at skogbranner i Russland kan forårsake utslipp av radioaktive partikler som stammer fra Tsjernobyl-ulykken.
Statens strålevern overvåker kontinuerlig radioaktiviteten i Norge, og vi har opp gjennom årene registrert små mengder radioaktive stoffer som etter vår vurdering var forårsaket av branner i områder som ble betydelig forurenset etter Tsjernobylulykken. Det er til nå ikke registrert noen økning i nivåene over Norge som følge av de pågående brannene i Russland. Tilsvarende målinger fra Sverige og Finland viser heller ingen økning.

Vår vurdering er at eventuell radioaktiv forurensning over Norge, som følge av skogbrannene i Russland, ikke vil kunne gi konsentrasjoner som vil kunne utgjøre noen helsefare for befolkningen.

Strålevernet vil forsatt nøye følge utviklingen i Russland.