Strålevernet følger situasjonen i Russland

Tilbake

Publisert 11.08.2010, oppdatert 11.08.2010 15:36

Statens strålevern følger skogbrannsituasjonen i Russland med hensyn på om brannene utgjør noen trussel for nukleære anlegg i landet. Det er spesielt atomavfallsanlegget i Mayak og forskningsanleggene i Sarov og Snezhinsk som har vært i fokus.
I tillegg følger Strålevernet med på situasjonen ved kjernekraftverkene i landet. Strålevernet følger også brannene med tanke på mulig frigjøring av radioaktivitet fra tidligere forurensede områder som kan transporteres med luften. Det har vært spesielt fokus på området Brjansk, som er sterkt forurenset etter Tsjernobyl- ulykken.

Tirsdag 10. august mottok Strålevernet gjennom IAEA en redegjørelse fra nasjonal myndighet ROSATOM. Denne redegjørelsen sier at det per tirsdag ettermiddag (10.08.2010)  ikke var vesentlige branner i nærheten av noen av kjernekraftverkene, anleggene i Snezhinsk eller Mayak eller Brjansk-området. Det er flere branner i nærheten av Sarov, men disse er under kontroll. ROSATOM sier det ikke er fare for radioaktiv forurensing fra Sarov selv om situasjonen skulle endre seg dramatisk.

Når det gjelder radioaktive stoffer i luft kan man på enkelte målestasjoner i Russland måle en svak økning i forhold til det normale, men nivåene rapporteres å ligge langt under hva som kan anses helseskadelig. Tilsvarende målinger i Norge og Norden forøvrig viser ingen tegn til økt forekomst av radioaktive stoffer. Vår vurdering er fortsatt at eventuell radioaktiv forurensning over Norge, som følge av skogbrannene i Russland, ikke vil utgjøre noen helsefare for befolkningen.

Strålevernet vil forsatt nøye følge utviklingen i Russland.