Fem nye målestasjoner i Radnett

Tilbake

Publisert 17.08.2010, oppdatert 17.08.2010 12:14

Statens strålevern har i løpet av våren og sommeren etablert fem nye målestasjoner i det nasjonale overvåkingsnettverket for radioaktivitet, Radnett.

Oversikt over Radnett målestasjoner

Oversikt over Radnett målestasjoner

De nye stasjonene er plassert på Runde i Møre og Romsdal, Hitra i Sør-Trøndelag, Svolvær i Nordland, Sørkjosen i Troms og Kautokeino i Finnmark. De nye stasjonene styrker overvåkningen langs kysten og på finnmarksvidda. Nettverket består nå av 33 målestasjoner som kontinuerlig måler radioaktivitet i omgivelsene, og varsler dersom nivåene øker.

Måleresultater fra nettverket er tilgjengelige på radnett.nrpa.no. Resultater fra Runde og Kautokeino er allerede tilgjengelige, mens de tre siste vil bli lagt utover sensommeren og høsten.