Dagskurs på Vestlandet om solarietilsyn

Tilbake

Publisert 18.08.2010, oppdatert 04.10.2010 11:18

Halvparten av norske solarier er for sterke. Det viser Strålevernets landsomfattende solariekontroll. Behovet for solarietilsyn i norske kommuner er derfor stort. Kreftforeningen og Strålevernet arrangerer tilsynskurs for vestlandskommunene den 19. oktober i Førde. (Kurset er utsatt til våren 2011.)

Solarietilsyn

SolarietilsynNorge er ett av de landene i verden med høyest forekomst av hudkreft pr. innbygger, en kreftform som i stor grad også rammer relativt unge mennesker. For å unngå forbrenning og økt risiko for hudkreft, er det svært viktig at UV-strålingen i solarier ikke overskrider kravene fastsatt i strålevernforskriften.

For ha kontroll med norske solarier er tilsyn helt nødvendig. Kommunene er i strålevernforskriften delegert ansvar for å føre tilsyn med solariene. Strålevernet arbeider for å øke kommunenes fokus på dette viktig folkehelsearbeidet. Regelmessig tilsyn vil kunne bedre situasjonen i norske solarier og dermed redusere risikoen for hudkreft.

Kreftforeningen og Strålevernet inviterer nå alle kommunene på Vestlandet til kurs i å føre solarietilsyn i Førde 19. oktober. Tidligere er det arrangert kurs for de tre nordligste fylkene, for sør- og sørvestlandet og for østlandsfylkene. Målet er at alle kommuner skal tilbys å delta på tilsynskurs.

Kurset vil gi nødvendig opplæring i å drive tilsyn med solarier. Det vil også bli en praktisk gjennomgang på et nærliggende solstudio. Her blir det demonstrasjon av enkle UV-måleapparater som Strålevernet låner ut til kommunene for å avdekke for sterke solarier.

Strålevernet håper at felles kurs i ulike landsdeler vil kunne bidra til mer samarbeid om solarietilsyn mellom kommunene. Kurset holdes av forsker Lill Tove Nilsen fra Statens strålevern og er gratis.

For informasjon og påmelding, se invitasjonsbrev

Kurset er utsatt til våren 2011. Informasjon om kurset vil legges ut på nettsidene.