Ekspertteam fra IAEA på besøk i Halden

Tilbake

Publisert 03.09.2010, oppdatert 04.11.2013 13:39

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Et ekspertteam fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil i perioden  6.–10. september 2010 besøke IFEs reaktoranlegg i Halden.

Besøket er en oppfølging av anbefalingene et tidligere ekspertteam fra IAEA gav i 2007 (rapporten kan leses her). Ekspertteamet vil se på myndighetenes kontroll- og tilsynsarbeid samt IFEs egen oppfølging av anbefalingene fra 2007.

Regjeringen gav i 2008 Institutt for energiteknikk (IFE) fornyet konsesjon for drift av reaktoranleggene på Kjeller og i Halden. I forbindelse med behandlingen av IFEs søknad om fornyet konsesjon fra 2006 anmodet Strålevernet IAEA om en såkalt INSARR (Integrated Safety Assessment of Research Reactors) der et ekspertteam gjennomgikk deler av IFEs anlegg og utferdiget en rapport. Rapporten inneholdt anbefalinger både til Regjeringen når det gjaldt ressurser og organisering,  til Strålevernet og dets kontroll- og tilsynsrolle og til IFE som operatør av anlegget.

Det internasjonale ekspertteamet kommer til Norge på initiativ fra norske myndigheter. Med utgangspunkt i Regjeringens konsesjon, Strålevernets oppfølging etter at konsesjonen ble gitt og IFEs egne planer har Strålevernet skrevet en rapport som beskriver status for oppfølgingen av sikkerheten ved reaktoren i dag. (Strålevernets rapport kan lastes ned her).  Konklusjonen i rapporten er at så godt som alle forslag er fulgt opp. Forslagene som ikke er fulgt opp så langt er enten i ferd med å bli implementert eller ikke relevante for Norges måte å organisere regelverk og tilsyn av slike anlegg på.