IAEAs ekspertteam har vurdert sikkerheten ved Haldenreaktoren

Tilbake

Publisert 10.09.2010, oppdatert 25.05.2012 12:40

Ekspertteamet fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som i perioden 6.–10. september 2010 besøkte IFEs reaktoranlegg i Halden, har vurdert sikkerheten ved anlegget, og konkludert med at en rekke oppfølgingspunkter er løst, men at det fortsatt er tiltak som bør implementeres.

Oppsummeringen kan leses her.

Besøket var en oppfølging av anbefalingene et tidligere ekspertteam fra IAEA gav i 2007 (rapporten kan leses her).
Det internasjonale ekspertteamet kom til Norge på initiativ fra norske myndigheter. Ekspertteamet anbefaler at myndighetene viderefører arbeidet med å styrke kompetansen for å vurdere sikkerheten ved reaktoren, og også vurderer om ytterligere regelverk er relevant. For selve anleggene i Halden, fokuserer ekspertteamet ytterligere på brannsikkerheten, slik de også gjorde i 2007, samt i forhold til IFEs organisering av sikkerhetsarbeidet for eksperimenter og dokumentasjon. Ekspertteamet vurderte spesielt også tiltak i forbindelse med at rektoren har vært drevet i over 50 år, men identifiserte ingen nye tiltak i den forbindelse.
Ekspertteamets endelige rapport vil nå bli ferdigstilt og sendt norske myndigheter for kommentarer og ferdigstillelse i løpet av 2010.