Ny publikasjon fra Strålevernet

Tilbake

Publisert 20.09.2010, oppdatert 20.09.2010 11:17

Stikkord: Atomsikkerhet

StrålevernRapport 2010:7 – Implementation of the obligations of the convention on nuclear safety in Norway.

Basert på rapporteringen under de relevante artikler i kjernesikkerhetskonvensjonen for en part uten nukleære installasjoner på sitt territorium, konkluderes det med at Norge overholder sine forpliktelser under konvensjonen.
Lenke til rapporten.