Restriktiv bruk av solarier bør opprettholdes

Tilbake

Publisert 24.09.2010, oppdatert 24.09.2010 15:02

Solarium (Foto: Statens strålevern)Overdreven soling og bruk av solarier er verken en trygg eller optimal kilde til vitamin D, viser en ny forskningsartikkel fra Universitetet i Oslo, Kreftregisteret og Strålevernet. Faren for forbrenning i norske solarier er stor, noe som øker risikoen for hudkreft. Fet fisk, tran og matvarer tilsatt vitamin D er langt tryggere vitaminkilder enn bruk av solarium.

Sammen med Universitetet i Oslo og Kreftregisteret står Strålevernet bak en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om solarier, vitamin D og hudkreft. Bakgrunn for artikkelen er at enkelte forskere har foreslått bruk av solarium som vitamin D-kilde. Artikkelforfatterne konkluderer med at dagens anbefalinger om en restriktiv bruk av solarium, bør opprettholdes.

Solarietilsyn gjennomført av Strålevernet viser at strålingsnivået er for høyt. Norske solarier er stort sett er ubetjente, slik at brukerne ikke gis tilstrekkelig veiledning. Solariene på markedet i dag er produsert for å gi bruning og er ikke optimalisert for å gi vitamin D.

I Norge er forekomsten av føflekkreft 7-8-doblet de siste 50 årene. Vi er et av de landene i verden med høyest forekomst av føflekkreft i forhold til folketall. I tillegg til å minske tilfellene av overdreven soling er det også nødvendig å begrense bruken av solarium. Det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC har klassifisert solarium som kreftfremkallende.

Solen er vår viktigste kilde til vitamin D. Om sommeren trengs det kun 5-15 minutter soleksponering av ansikt og armer 2-3 ganger i uken for å opprettholde et godt vitamin D-nivå. Om vinteren er fet fisk, tran og matvarer tilsatt vitaminet de viktigste kildene til vitamin D.

Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening: