Utslipp av giftig slam i Ungarn

Tilbake

Publisert 11.10.2010, oppdatert 11.10.2010 15:37

Strålevernet har vært i kontakt med ungarske strålevernsmyndigheter. Aktivitetskonsentrasjonene av radioaktive stoffer i det giftige slammet er nær den normale bakgrunnsstrålingen i det berørte området. Det er slammets høye pH som er hovedårsaken til de store skadene som følge av utslippet.

Rundt 600.000 - 700.000 kubikkmeter giftig slam rant ut fra et damanlegg i nærheten av Kolontár 4. oktober 2010. Slammet inneholder tungmetaller og sterkt etsende stoffer. I tillegg inneholder det giftige slammet også oppkonsentrerte naturlige radioaktive stoffer. Strålevernet har vært i kontakt med det ungarske strålevernet HAEA (Hungarian Atomic Energy Authority) som informerer om at det er utført målinger av stråling fra slammet og i nærheten av det eksponerte området. Måleresultatene viser svakt forhøyede verdier i slammet i forhold til naturlig bakgrunnsstråling avhengig av tykkelsen på slammet.

Aktivitetskonsentrasjonene i slammet er med andre ord nær den normale bakgrunnsstrålingen, og er godt under internasjonalt anbefalte unntaksgrenser. I meldingen fra HAEA er det opplyst at det er slammets høye pH som er hovedårsaken til de store skadene som følge av utslippet.