Ny StrålevernInfo om nødnett

Tilbake

Publisert 26.10.2010, oppdatert 03.11.2010 17:32

Et nytt nødnett er under etablering og er tatt i bruk i det sentrale østlandsområdet. Post- og teletilsynet har utført målinger rundt basestasjonene. Nivåene der mennesker kan oppholde seg, er stort sett under 1/1000 av grenseverdiene.
StrålevernInfo 9:2010 - Basestasjoner for nytt nødnett