Nå er det tid for å måle radon

Tilbake

Publisert 27.10.2010, oppdatert 27.10.2010 13:42

Stikkord: Radon

Nå er det tid for å måle radon (Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli)Hvert år dør det om lag 300 mennesker i Norge av lungekreft forårsaket av radongass i inneluft. Akkurat nå er det sesong for å måle radon innendørs. Mellom 1. oktober og 30. april anbefaler vi å måle radon.

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Hvis man i tillegg røyker, har man større risiko for å utvikle lungekreft.

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften.

Hvem bør måle radon?
Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet.
Radonmålinger i inneluft bør foretas i tiden oktober–april i en periode på minst to måneder.

Hvordan måler man radon?

  • Ta kontakt med et privat firma. Oversikt over firmaer som foretar målinger finner du på våre nettsider. Detektorene er på størrelse med en fyrstikkeske, og sendes som brevpost mellom målested og laboratorium.
  • Plasser ut detektorene i oppholdsrom i minimum to måneder (gjerne lengre) i vinterhalvåret.
  • De oppholdsrommene som ansees som mest utsatt for radoninnstrømning, for eksempel rom i den laveste etasjen, eventuell med vegg mot grunnen, bør inkluderes når bygningen radonmåles. Rom som brukes mye (for eksempel soverom og stue) bør også måles.
  • Etter endt måleperiode returneres detektorene til avlesing, og etter noen uker vil måleresultatet bli tilsendt.

Tenk på

  • at radonnivået kan endres over tid. Har du ikke målt radonnivået de siste fem-ti årene bør du vurdere å foreta en ny måling.
  • at hvis du har renovert eller bygget om huset ditt, anbefales det å foreta en ny radonmåling. Det kan oppstå sprekker i grunnen der radongass kan sive inn. Sprekkene kan være så små at de ikke synes.

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Les mer om radon her.