Strålevernmyndigheter foreslår et europeisk forbud mot kraftige laserpekere

Tilbake

Publisert 12.11.2010, oppdatert 07.01.2014 10:56

Stikkord: Laser og lys, Pressemelding

EU-kommisjonen bør forby kraftige laserpekere som brukes av allmennheten. EU bør i tillegg innføre restriksjoner på import av kraftige laserpekere. Dette er forslag som er lagt frem av finske, islandske, svenske og norske strålevernmyndigheter.

Det blir stadig enklere å få tak i kraftige laserpekere, laserpekere som noen ganger er kraftigere enn hundre milliwatt. I takt med at laserpekere er blitt mer tilgjengelige, har misbruket av dem økt. De brukes bl.a. til å trakassere privatpersoner, politibetjenter og piloter. Alle som treffes av en laserstråle kan få varige skader på øyet, eller i verste fall bli blinde. Dersom førere av motorkjøretøy blir blendet, kan dette føre til alvorlige ulykker.


Dette er et vanlig problem i EØS-området. Noen av EUs medlemsland har allerede nasjonal lovgivning på området. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig, fordi en medlemsstat ikke kan stanse handel fra en annen medlemsstat. På grunn av dette har finske, islandske, svenske og norske strålevernmyndigheter foreslått at EU-kommisjonen bør innføre restriksjoner på import av kraftige laserpekere i hele EU. Disse myndighetene foreslår også et forbud mot kraftige laserpekere for allmennheten.


I Norge vil ny strålevernforskrift tre i kraft 1. januar 2011. I denne innføres det krav om godkjenning for enhver besittelse og bruk av laserpekere klasse 3R, 3B eller 4 i offentlig rom, inkl. skoler. Kravet innføres nettopp som et resultat av en stadig økende bruk av laserpekere.


Les brevet til EU-kommisjonen.