Advarer mot sterke laserpekere

Tilbake

Publisert 26.11.2010, oppdatert 26.11.2010 15:15

I ny strålevernforskrift innføres det fra nyttår krav om godkjenning for enhver besittelse og bruk av sterke laserpekere i det offentlig rom . Statens strålevern advarer mot bruk av sterke laserpekere, da de kan forårsake forbrenningsskade på netthinnen og permanent svekkelse av synet.
Eksempel på feil merket laserpeker som er for sterk. Foto: Statens strålevern.

Eksempel på feil merket laserpeker som er for sterk. Foto: Statens strålevern.


Strålevernet har den senere tiden fått meldinger fra foreldre, lærere og leger om misbruk av laserpekere og lasere integrert i leketøy, for eksempel i lekepistoler eller med utstyr som kan danne figurer. Slik type utstyr, ofte markedsført som leketøy kan kjøpes på reise eller over internett.


Det har også vært gjentatte episoder hvor sjåfører og piloter har blitt ble blendet av laserpekere. Dette kan gi midlertidig eller permanent nedsatt syn og utgjør en stor fare for sikkerheten i trafikken og luftfarten.


Strålevernet ber foreldre og lærere påse at ikke mindreårige er i besittelse av farlige laserpekere og leketøy som inneholder lasere. Disse bør destrueres forsvarlig, og slikt utstyr ikke kjøpes til barn. Ny strålevernforskrift vil føre til at det blir ulovlig å bruke eller besitte laserpekere uten etter spesiell godkjenning.


Tegn du kan se etter for å avgjøre om en laser er av den farlige typen som kan bli forbudt fra 1. januar 2011:

  • laserpekere som er lenger enn 5-10 cm
  • laserpekere som ikke er merket med laserklasse og effekt (Watt, mW)
  • laserpekere som ikke er merket med gult og svart merke (se bilder)
  • laserpekere som er merket etter amerikansk standard, rødt, sort, grått merke med DANGER.
  • laserpekere som er merket med tall høyere enn 1 mW
  • laserpekere som er merket med laserklasse høyere enn Klasse 2 / Class 2 (Klasse 1 og Klasse 2 er OK)
  • leketøy med integrert laser som lager figurer, er utformet som skytevåpen, og lignende.

 
Laseradvarsel

Laseradvarsel

 
Laseradvarsel

Laseradvarsel

              Se etter disse merkene på laserpekeren. Det er riktige merker etter europeisk laserstandard.