Norskfinansierte sikkerhetsprosjekt ved Kola og Leningrad kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 30.11.2010, oppdatert 24.01.2014 10:59

Stikkord: Kjernekraftverk

Strålevernet har utgitt en rapport der vi har vurdert effekten av de norskfinansierte prosjektene som ble gjennomført ved Kola og Leningrad kjernekraftverk i perioden 2005-2009.

Prosjektene er en del av regjeringens Handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (atomhandlingsplanen). Sikkerhetstiltak ved Kola og Leningrad kjernekraftverk har lenge vært et viktig område i atomhandlingsplanen og med assistanse fra Norge har kjernekraftverkene gjennomført en lang rekke tekniske prosjekter for å øke sikkerheten, minske risikoen for uhell og øke beredskapen hvis et uhell skulle skje.

Rapporten gir en vurdering av de norskfinansierte sikkerhetsprosjekter som har blitt gjennomført ved Kola og Leningrad kjernekraftverk i 2005-2009. Fra norsk side har samtlige av disse prosjektene blitt gjennomført av Institutt for energiteknikk (IFE). Strålevernet har gjennomgått prosjektene, noe som gjøres gjennom vurdering av prosjektrapporter, men også gjennom inspeksjon på anleggene og kontakt med involverte parter.

Norge har bevisst finansiert sikkerhetstiltak som ikke kan direkte knyttes til forlengelse av reaktorenes levetid, som trenings- og opplæringsprogram. Noen av de viktigste prosjektene som Norge har bidratt til i 2005-2009 er levering og opplæring i bruk av utstyr for ikke-destruktiv testing, vibrasjonsmålinger og vannkjemiovervåking. Det har også blitt gjennomført oppgradering av treningssimulatorene ved anleggene.

Strålevernet har vært på begge anleggene og inspisert utstyret Norge har finansiert. Strålevernet har funnet at utstyret er i bruk av kompetent personell og i god stand. Samarbeidet mellom kjernekraftverkene og IFE fungerer også godt og prosjektene har blitt gjennomført som planlagt.

Sikkerhetsnivået ved de russiske kjernekraftverkene har generelt sett blitt vesentlig forbedret siden begynnelsen av 1990-tallet og de norske prosjektene, sammen med russisk innsats, har bidratt til denne utviklingen. Risikoen for uhell er i dag på samme nivå som ved vestlige kjernekraftverk, imidlertid har både Kola og Leningrad kjernekraftverk designmessige svakheter som gjør at et eventuelt uhell kan få mer alvorlige konsekvenser. Fordi sikkerheten nå er kommet opp på et høyere nivå, har den norske innsatsen ved de russiske kjernekraftverkene blitt trappet ned. 

Last ned hele rapporten (på engelsk - PDF).