Kautokeino i dag - 45 år med målinger går mot slutten

Tilbake

Publisert 02.12.2010, oppdatert 07.12.2010 10:07

Reindriftsforvaltningen og Statens strålevern arrangerer et åpent og gratis seminar i LES-bygget i Kautokeino 16.–17. desember 2010. På grunn av nedfall fra atomprøvespreningninger i atmosfæren ble det i 1965 satt i gang målinger av radioaktivitet i den nordsamiske befolkningen. Fra høye verdier på 60–70-tallet, har måleresultatene nå sunket til et like lavt nivå som resten av befolkningen. Dette markeres med et seminar om temaet og en siste runde med målinger i Kautokeino.
  • 15.–16. desember: helkroppsmålinger i Strålevernets mobile laboratorium utenfor kulturhuset
  • 16. desember: publikumsdag på norsk og samisk (historien, måleresultater, helse, lokale
    bidrag, situasjonen i Finland)
  • 17. desember: fagseminar (på engelsk)

Det vil være tolkning på norsk, samisk og engelsk. Seminaret er gratis.

Påmelding innen 8. desember til: Johannes Nilssen, Statens strålevern
e-post: johannes.nilssen@nrpa.no, tlf 67 16 26 82

Har du spørsmål eller ønsker å holde et innlegg?
Ta kontakt med:
Lokal kontaktperson: Johann Ingvald Hætta (johan.ingvald.heatta@reindrift.no, tlf. 78 48 43 05)
Faglig kontaktperson: Inger Margrethe H. Eikelmann (inger.eikelmann@nrpa.no, tlf. 67 16 26 80)


Overnatting
Det er reservert 20 rom på Thon Hotel Kautokeino.
Bestilling via telefon 78 48 70 00, faks 78 48 70 01 eller e-post kautokeino@thon.no.
Vennligst oppgi Statens strålevern som referanse ved rombestilling. Frist 8. desember.