Ny publikasjon; strålevernrapport om røntgenbruk blant veterinærer

Tilbake

Publisert 13.12.2010, oppdatert 11.01.2011 12:43

Det er gjennomført et kartleggingsprosjekt rettet mot veterinærers bruk av røntgen i Norge.
Rapporten oppsummerer resultater og erfaringer fra en større spørreundersøkelse og prosjektorientert tilsynsrunde. I tillegg inneholder rapporten en egen veileder til strålevernforskriften som er spesifikt rettet mot veterinærers røntgenbruk.
StrålevernRapport 2010:11 – Røntgenbruk blant veterinærer