Ekspertgruppe på elektromagnetiske felt

Tilbake

Publisert 14.12.2010, oppdatert 02.01.2011 17:49

Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nettverk er blitt en del av vår hverdag. Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra HOD, nedsatt en tverrsektoriell ekspertgruppe med deltakere også fra Sverige. Gruppen ble opprettet på anbefaling fra Statens strålevern, og den er i gang med arbeidet som skal være ferdig høsten 2011.
Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.